Covid-19 påfyllnadsdos

Detta gäller från och med 1a Mars 2023 Är du 18-49 år och ingår i någon riskgrupp (t.ex fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck) rekommenderas en dos inför höst/vintersäsongen 2023. Är du 50–79 år rekommenderas en dos inför höst/vintersäsongen 2023. Är du 80 år och äldre eller bor på särskilt boende för äldre rekommenderas … Läs mer