Priser

Prislista mottagningsbesök

 • Läkarbesök 250:-
 • Sjuksköterskebesök 250:-
 • Medicinsk fotvård 250:- 
 • Samtalsstöd 250:-

Gratis för dig under 18 år, över 85 år eller för dig med frikort.
Du kan läsa mer om patientavgifter här.

 • Hälsokontroll för dig som inte har några kroniska sjukdomar 2000:-
  I hälsokontrollen ingår bland annat blodtrycksmätning, EKG, provtagning och vid behov remiss för vidare undersökning (ex. spirometri eller röntgen) m.m. Välkommen att boka en läkartid så lyssnar vi till dina önskemål.
 • Årlig hälsokontroll för dig med kroniska sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes,
  astma/KOL etc. 250:-/Besök.
 • Årlig hälsokontroll för dig över 75 år. 250:-
  Vid behov bokar vi in uppföljande läkarbesök, detta besöket är kostnadsfritt.

Prislista avgiftsbelagda intyg

 • Förstadagsintyg  375:- 
 • Sjukintyg  375:- 
 • Körkortsintyg högre behörighet inkl. synintyg (synskärpa)  900:-

Du kan läsa mer om avgiftsfria/avgiftsbelagda intyg här.

Prislista vaccination

 • TBE Vuxen  400:-
 • TBE Barn  350:-
 • Hepatit A Vuxen  450:-
 • Hepatit A Barn  400:-
 • Hepatit B Vuxen  350:-
 • Hepatit B Barn  300:-
 • Hepatit A+B Vuxen  620:-
 • Hepatit A+B Barn  550:-
 • Influensa (Ej i riskgrupp)  300:-
 • Lunginflammation (Ej i riskgrupp)  350:-
 • Stelkramp (difteri, kikhosta)  300:- 
  För dig som är gravid beställs rekommenderat vaccin på begäran. Kontakta mottagningen så hjälper vi dig.
 • Bältrosvaccin, Dukoral & Malariaprofylax kräver läkarbesök. Kontakta mottagningen för tidsbokning. Läkarbesök 250:-

Vaccination mot Covid-19
Detta gäller för påfyllnadsdoser från och med 1a Mars 2023

Är du 18-49 år och ingår i någon riskgrupp (t.ex fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck)
rekommenderas en dos inför höst/vintersäsongen 2023.

Är du 50–79 år rekommenderas en dos inför höst/vintersäsongen 2023.

Är du 80 år och äldre eller bor på särskilt boende för äldre rekommenderas två doser per år. En till våren och en till höst/vintersäsongen 2023.

Det behöver gå 6 månader mellan doserna.

Välkommen att boka din tid via 1177.se eller via telefon 08-650 21 94!
Tveka inte att kontakta mottagningen om du har några frågor