Priser

Prislista mottagningsbesök

OBS Nya avgifter från och med 1a Januari 2024

 • Läkarbesök 275:-
 • Sjuksköterskebesök 275:-
 • Medicinsk fotvård 275:- 
 • Samtalsstöd 275:-

Gratis för dig under 18 år, över 85 år eller för dig med frikort.
Du kan läsa mer om patientavgifter här.

 • Hälsokontroll för dig som inte har några kroniska sjukdomar 2000:-
  I hälsokontrollen ingår bland annat blodtrycksmätning, EKG, provtagning och vid behov remiss för vidare undersökning (ex. spirometri eller röntgen) m.m. Välkommen att boka en läkartid så lyssnar vi till dina önskemål.
 • Årlig hälsokontroll för dig med kroniska sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes,
  astma/KOL etc. 275:-/Besök.
 • Årlig hälsokontroll för dig över 75 år. 275:-
  Vid behov bokar vi in uppföljande läkarbesök, detta besöket är kostnadsfritt.

Prislista avgiftsbelagda intyg

 • Förstadagsintyg  375:- 
 • Sjukintyg  375:- 
 • Körkortsintyg högre behörighet inkl. synintyg (synskärpa)  900:-

Du kan läsa mer om avgiftsfria/avgiftsbelagda intyg här.

Prislista vaccination

 • TBE Vuxen  400:-
 • TBE Barn  350:-
 • Hepatit A Vuxen  450:-
 • Hepatit A Barn  400:-
 • Hepatit B Vuxen  350:-
 • Hepatit B Barn  300:-
 • Hepatit A+B Vuxen  620:-
 • Hepatit A+B Barn  550:-
 • Influensa (Ej i riskgrupp)  300:-
 • Lunginflammation (Ej i riskgrupp)  350:-
 • Stelkramp (difteri, kikhosta)  300:- 
  För dig som är gravid beställs rekommenderat vaccin på begäran. Kontakta mottagningen så hjälper vi dig.
 • Bältrosvaccin, Dukoral & Malariaprofylax kräver läkarbesök. Kontakta mottagningen för tidsbokning. Läkarbesök 275:-

Vaccination mot Covid-19
Detta gäller för påfyllnadsdoser från och med 1a Mars 2024

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 under våren 2024. Detta enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Med ”dagliga omsorgsinsatser” menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är inte en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och har haft bekräftad covid-19 efter den 1 oktober har ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Välkommen att boka din tid via 1177.se eller via telefon 08-650 21 94!
Tveka inte att kontakta mottagningen om du har några frågor