Influensa, lunginflammation, Covid-19

Influensa och lunginflammation
7e November-29e Februari pågår influensakampanjen! Detta innebär att du som är över 65år eller du som är i riskgrupp får vaccinera dig mot säsongsinfluensa kostnadsfritt.
Du kan när som helst under året vaccinera dig mot lunginflammation. Sprutan mot lunginflammation går även bra att kombinera med influensasprutan om så önskas!

Du som ej är i riskgrupp men önskar vaccinera dig mot influensa eller lunginflammation behöver vänta till början på December och bekostar då sprutan själv. Se under Priser för mer information.

Tidsbokning via telefon 08-650 21 94 eller via 1177. Välkommen!
Covid-19
Detta gäller från och med 1a Mars 2024

Med ”dagliga omsorgsinsatser” menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är inte en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och har haft bekräftad covid-19 efter den 1 oktober har ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Är du gravid?
En gravid kvinna som är vaccinerad innan graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit efter senaste dos.

En gravid kvinna som aldrig tidigare vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att ta en dos under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 görs efter graviditetsvecka 12.