Covid-19 påfyllnadsdos

Detta gäller från och med 1a Mars 2023

Är du 18-49 år och ingår i någon riskgrupp (t.ex fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck) rekommenderas en dos inför höst/vintersäsongen 2023.

Är du 50–79 år rekommenderas en dos inför höst/vintersäsongen 2023.

Är du 80 år och äldre eller bor på särskilt boende för äldre rekommenderas två doser per år. En till våren och en till höst/vintersäsongen 2023.

Det behöver gå 6 månader mellan doserna.