Välkommen att lista dig!

Välkommen att lista dig hos oss via 1177.se (kräver Bank ID) eller kom in till mottagningen för att fylla i en fysisk blankett.
Andra ärenden du kan utföra via 1177:
Boka tid till läkare eller sjuksköterska
Förnya recept
Läsa din journal
Se provsvar från labb
Lämna synpunkter/klagomål