Mottagningar

Husläkarmottagning

Hos oss har du möjlighet att alltid träffa samma läkare om du så önskar. Våra läkare har mångårig erfarenhet inom allmänmedicin och erbjuder kompetent vård för alla dina besvär

DSK/SSK Mottagning

Våra distrikssköterskor och sjuksköterskor har öppen mottagning hela dagen och kan hjälpa dig med bland annat sårvård, blodtryck, stygnborttagning och mycket annat. Hos våra sköterskor kan du även få hälsosamtal och hjälp med viktkontroll och rökavvänjning.

Teledermatoskopimottagning

För dig som har en hudförändring som du önskar kolla upp är du välkommen att boka en läkartid för att fotografera förändringen med ett dermatoskop. Bilderna skickas sedan vidare och bedöms av hudspecialister. Svaret kommer tillbaka till din husläkare och du remitteras vidare vid behov.

Psykosocial mottagning

Våra psykoterapeuter och kuratorer erbjuder samtal och stöd för att vägleda dig genom svåra perioder i ditt liv. Hos oss har du även möjlighet att få KBT behandling.

Äldremottagning för dig 75 år och uppåt

Vi erbjuder våra äldre patienter extra stöd i form av:

  • Alltid en snabb besökstid till sjuksköterska, samma dag eller dagen efter
  • Direktnummer för råd och tidsbokning 0735-12 03 10 (Öppettider telefon äldremottagning Mån-Fre kl. 14:00-15:00)
  • Årlig hälsokontroll (kostnadsfritt för dig över 85 år, frikort gäller)

Astma/KOL mottagning

På vår Astma/KOL mottagning har vi regelbunden uppföljning av våra Astma/KOL patienter med genomgång av mediciner, spirometriundersökning och rådgivning.